Giám sát dữ liệu lưu lượng hơi cho nhà máy thép

YÊU CẦU TỪ KHÁCH HÀNG

Trong bối cảnh nền công nghiệp 4.0 đang phát triển mạnh mẽ như hiện nay, nhu cầu kiểm tra giám sát dữ liệu các thông số năng lượng trong nhà máy đang rất cần thiết, nhằm mục đích kiểm soát lượng năng lượng tiêu thụ cũng như tìm kiếm giải pháp tiết kiệm năng lượng. Nhà máy thép VinaOne – Long An có một số cảm biến lưu lượng hơi dạng cơ, chỉ đọc và thống kê mức sử dụng hàng ngày dựa vào người vận hành, chưa đáp ứng được yêu cầu giám sát dữ liệu tự động. Từ đó phát sinh nhu cầu thiết kế một hệ thống giám sát và thống kê thông số lưu lượng hơi, khối lượng hơi đã sử dụng cho các cảm biến dạng cơ gắn tại mỗi máy, có khả năng kết nối vào hệ thống SCADA trung tâm. 

PHẠM VI CÔNG VIỆC QUỐC PHƯƠNG THỰC HIỆN:

  1. Cung cấp vật tư, thiết bị điện, thiết bị điều khiển tự động.
  2. Thiết kế, lắp đặt tủ điện.
  3. Thi công lắp đặt tại nhà máy.
  4. Lập trình phần mềm PLC/HMI.
  5. Thi công lắp đặt, cài đặt chương trình và commissioning tại nhà máy. 
tu-dien-giam-sat-nha-may-thep
Tủ điều khiển giám sát và thống kê lưu lượng hơi cho cảm biến dạng cơ
tu-dien-nha-may-thep
Tủ điều khiển dùng PLC Siemens S7-1200
giao-dien-nha-may-thep
Giao diện giám sát dữ liệu lưu lượng hơi tại màn hình HMI